Integritetspolicy

Flodin Rekrytering & Bemanning AB 559022-7848 använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering och vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra rekryteringsprocesser. Personuppgifter kan vid rekryteringsprocesser komma att delas med kunder till Flodin Rekrytering & Bemanning AB för att vi ska kunna behandla din ansökan. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsärenden, samt marknadsföring av våra erbjudanden till dig som kandidat. Personuppgifter sparas i upp till 3 år efter genomgången rekryteringsprocess för att finnas tillgängliga vid senare rekryteringsprocesser där du kan vara intressant som kandidat.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar ditt konto. När samtycket upphör att gälla anonymiseras personuppgifterna permanent utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Flodin Rekrytering & Bemanning AB kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post camilla@flodinab.se

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med svenska personuppgiftslagen (PUL) fram till att den ersätts av EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.

Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Flodin Rekrytering & Bemanning AB kan du skicka via e-post till camilla@flodinab.se